Digimon Rumble Arena - ps2

  • Digimon Rumble Arena per PlayStation 2
Uscita:
Piattaforme:
ps2
Distribuito:
Bandai Namco
  • Giocatori
  • Ita
    Testi
  • 3+
    PEGI
  • CD-ROM

Voto per Digimon Rumble Arena

S.V.

Redazione

8.6

Lettori (8)

Vedi tutti

Ultimi contenuti

Digimon Rumble Arena - Trucchi - Trucco

Digimon Rumble Arena

PlayStation 2 Nel menù delle password inserire i seguenti codici: KIMJOY Gallentmon LINMON Imperial Dramon ROYBOY Imperial Dramon, modalità Paladino MINNYN Mega Gargomon SERIUS Omnimon KENSAN Sakuyamon QRIOUS WarGreymon


TI POTREBBE INTERESSARE