EyeToy: Kynetic - ps2

  • EyeToy: Kynetic per PlayStation 2
Uscita:
Tipologia:
Action
Piattaforme:
ps2
Sviluppato:
London Studio
Pubblicato:
SCEE
Distribuito:
Sony
  • 1
    Giocatori
  • 3+
    PEGI
  • DVD

Voto per EyeToy: Kynetic

S.V.

Redazione

S.V.

Lettori

Vedi tutti

Ultimi contenuti

Sony annuncia EyeToy: Kynetic - Notizia

Sony annuncia EyeToy: Kynetic


TI POTREBBE INTERESSARE