Saint Seiya Typing Ryu Sei KenSaint Seiya Typing Ryu Sei Ken - Trucchi 

PC

Personaggio e wallpapers sbloccabili

Phoenix Ikki
Completa la modalità Storia con Seiya, Shiryu, Hyoga e Shun

Wallpaper 1
Completa la modalità Storia con ogni personaggio

Wallpaper 2
Completa la modalità Quiz

TI POTREBBE INTERESSARE