Super Monkey Ball: Banana BlitzSuper Monkey Ball: Banana Blitz - Trucchi 

Wii

Scimmie Super

Super AiAi
Battere i Mondi 1-10 usando soltanto AiAi

Super Baby
Battere i Mondi 1-10 usando soltanto Baby

Super Docter
Battere i Mondi 1-10 usando soltanto Docter

Super GonGon
Battere i Mondi 1-10 usando soltanto GonGon

Super MiMi
Battere i Mondi 1-10 usando soltanto MiMi

Super YanYan
Battere i Mondi 1-10 usando soltanto YanYan

TI POTREBBE INTERESSARE