Tokimeki Memorial 2 Taisen PazurudamaTokimeki Memorial 2 Taisen Pazurudama - Trucchi 

PlayStation

Sbloccabili

Maho Shirayuki
Vincete 10 incontri

Maika Kudanshita
Vincete 30 incontri

Sumire Nosaki
Vincete 20 incontri

TI POTREBBE INTERESSARE