Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku! - gb

 • Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku! per Game Boy
Uscita:
Tipologia:
Sportivo
Piattaforme:
gb
Sviluppato:
Technos Japan Corp.
Pubblicato:
Technos Japan Corp.
 • 1
  Giocatori
 • Jap
  Testi
 • nd+
  PEGI
 • Cartuccia

Voto per Bikkuri Nekketsu Shin Kiroku!

S.V.

Redazione

S.V.

Lettori

Il gioco

Gioco sportivo giapponese incentrato sul mondo della corsa atletica.

TI POTREBBE INTERESSARE