Tokimeki Memorial 2 Taisen Pazurudama - Trucchi  0

TRUCCO di La Redazione  —   19/07/2006

PlayStation

Sbloccabili

Maho Shirayuki
Vincete 10 incontri

Maika Kudanshita
Vincete 30 incontri

Sumire Nosaki
Vincete 20 incontri